زنده باد دوستی ملت های آمریکا و افغانستان 
امریکا بر کمک های دراز مدت به افغانستان تاکید کرد.
پنج‌شنبه ,14 ژوئن , 2012

آقای جی مک فارلند معاون سفیر امریکا در افغاستان در دیدار که با والی بلخ داشت یک بار دیگر بر تعهدات کشورش در قبال افغانستان تاکید نموده گفت که امریکا دوست افغانستان است . وی در این ملاقات وعده کمک های دراز مدت را به افغانستان داد.

معاون سفیر امریکا میگوید کشورش در نظر دارد تا در بخش تقویت حاکمیت قانون ادارت عدلی و قضایی افغانستان را کمک کند .

آقای فارلند گفت امریکا پس از سال 2014 می خواهد بیشترین توجه خود را به بخش ملکی معطوف دارد تا در کنار افغانستان در دراز مدت باقی بماند .

عطا محمد نور والی بلخ نیز تحکیم روابط با امریکا را در شرایط فعلی برای افغانستان مهم خواند و از معاون سفیر ایالات متحده خواست تا در بخش های اعمار یک ساختمان جدید و معیاری برای زندان بلخ , و در ولسوالی ها برای ارگان های عدلی و قضایی ساختمان های جدیدی بسازند .

آقای نور بستر بلخ را برای تطبیق برنامه بازسازی مساعد خوانده گفت: نقش زنان در بیشتر عرصه ها در ولایت بلخ برازنده است .

آقا نور گفت امنیت این ولایت از مدتی به سربازان افغان واگذار شده است و نیرو های امنیتی افغان درین مدت دست آورد خوبی در بخش های نظامی داشته اند. اما طوریکه وی اشاره نموده این نیرو ها در دراز مدت به حمایت جامعه بین المللی به ویژه امریکا نیاز دارند. به گفته والی بلخ، اگر نظامیان افغان طبق وعده ها تجهیز نشوند روند انتقال مسولیت های امنیتی به چالش مواجه خواهد شد .

گفتنیست در این گفتگو عده از مقام های محلی و عالمان دین در بلخ نیز حضور داشتند.

 

 

 

 

افغانستان.رو